İade ve İptal Prosedürleri

İade ve İptal Prosedürü

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, İPTAL, İADE, TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri Adet Satış Bedeli:

(KDV dahil toplam Türk Lirası) Vadeli Satış Bedeli:

(KDV dahil toplam):

Ödeme Şekli : Banka Havale/EFT ödeme yöntemi

•Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamını için ne kadar ödeneciği bilgisi bulunmaktadır.

• SATICI tarafından internet sayfasında yayınlanmayan hiçbir banka ıban ve hesap numarasından ötürü  satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.Alıcı tarafından yanlış bir hesaba gönderilen ödeme ücreti ALICININ sorumluluğundadır.

Siparişin tamamlanabilmesi  ve ürünün teslim edilebilmesi için ürün tesliminden 2 gün önce vergiler dahil toplam tutarın ödenmesi gerekmektedir.ALICI ürünün üretim ve tahmini kargoya veriliş süresini göz önüne alarak kendi bireysel insiyatfiyle ödemeyi ön avans %40 , teslimat öncesi kalan ödeme şeklinde kısımlara ayırarak yatırabilir.​

Bedel İadesi Prosedürü:

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı ya da diğer sebeplerle TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Banka TÜKETİCİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, iade tutarları, yine taksitli olarak Banka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartının hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği; bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki paragrafta anlatılmış olan prosedür gereğince yapılacaktır. TÜKETİCİ, bahsi geçen prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan bu maddenin (a) bendinde anlatılmış olan prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. TÜKETİCİ, bahsi geçen prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) TÜKETİCİ, ödemeyi www.shaft.com.tr üzerinden sanal POS kullanarak yaptıysa SATICI, sanal POS komisyon tutarını TÜKETİCİ’ye yapılacak iade tutarından kesme hakkına sahiptir.

Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi : Müşteri Adresi

Teslim Edilecek Kişi: Kişi İsmi

Fatura Adresi : Müşteri Adresi

Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde tarafımıza ücreti gönderene ait olmak koşulu ile  faturası ile birlikte zarar görmemiş şekilde orijinal ambalajında ,tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Ambalajı bozulmamış, kullanılmamış ve satışı yapılabilecek ürünlerin iptal, iade ve değişimleri yapılabilmektedir.Ürün üzerinde bulunun mekanik mühürler vidalar açıldığında ürün iadesi/cayma hakkı geçersiz olacaktır.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo, SATICI ile anlaşmalı olan kargo şirketi veya SATICI/TUKETİCİNİN mutabık kaldığı kargo şirketi  tarafından gerçekleştirilecektir.İade durumunda TÜKETİCİ kargo ücretini ödemiş bir şekilde ürünü ulaştırmalıdır.Ödemeli gönderilen ürün teslim alınmayacak ve iade gerçekleşmeyecektir. Kargo ücreti, TÜKETİCİNİN bulunduğu fatura adresi ve SATICININ resmi yazışma adresi arasındaki taşıma masrafı kadardır. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenerek gönderim öncesi TÜKETİCİDEN tahsil edilmekte veya TÜKETİCİ ödemeli olarak gönderilmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Satıcı tarafından ürünün kargo firmasına teslim edildiği andan itibren TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir; SATICI, edimini sözleşmeye uygun şekilde tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

TÜKETİCİ’nin sözleşmede yer alan adresini değiştirmesi halinde ürünün teslimi amacıyla yapılacak masrafta  artış meydana geldiği takdirde doğan tüm masraflardan TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.

TÜKETİCİ tarafından yapılan adres değişikliğinin ürün SATICI tarafından kargolanmadan önce SATICI’ya bildirilmemiş olması halinde ürünün teslim edilememesi veya geç teslim edilmesi durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamakla birlikte, doğacak bütün zarar TÜKETİCİ üzerinde olacaktır.

Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Ürünün teslimi hakkında SATICI’nın sorumluluğu, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile sınırlıdır.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya iadesi zorunludur.

CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ , bu sözleşmenin akdedildiği tarihten sonra 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan http://www.shaft.com.tr‘da yer alan iletişim bilgileri ile iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, kargo ücreti Tüketici’ye aittir.Eğer Tüketici ürünü fabrika teslimi almış ise , cayma hakkı kullanımında kargo ücreti kendisine ait olmakla beraber tercih ettiği kargo şirketi ile ürünü gönderebilir. ‘www.shaft.com.tr‘da yer alan Tüketici’ye ait kişisel üyelik sayfasındaki kolay iade seçeneğinde beyan edilmiş olan geri gönderime ilişkin detaylar bu sözleşmenin eki niteliğinde olup, iade o şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Tüketici, bahsi geçen şartları okuduğunu ve kabul ettiğini açıkça beyan eder.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) TÜKETİCİ’nin özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Satış konusu ürünün elektrikli scooter olması halinde tüketici tarafından kullanılmış  olan ürünlere dair sözleşmeler, 

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlere ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

TÜKETİCİ’nin “Kredi Kartı” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, Kredi Kartı Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Kredi Kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması durumunda, ücret iade süreçleri, TÜKETİCİ‘nin Banka ile arasındaki sözleşme sürelerine bağlıdır. SATICININ ücret iade politikasına herhangi bir dahli yoktur.

İADE KOŞULLARI

Teslim edilen ürünün “ayıplı ürün” olması durumunda, TÜKETİCİ ürünün iade işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Ürünün teslim alınması sırasında ayıplı olup olmama durumu kargo yetkilisinin yanında kontrol edildikten sonra, eğer ürün ayıplı ise kargo yetkilisine rapor tutturularak ürünün tamirat veya iade sürecinin başlatılması gerekmektedir. Ürün’ün ayıplı ürün olup olmadığı, kargo firmasına ürün teslim tarih ve saatinde tutturulacak rapor ile belirlenecektir.

TÜKETİCİ‘nin ayıplı olan ürün için iptal/iade işlemi başlatması durumunda, ödediği ücret tutarı, varsa kargo bedeli toplam tutardan düşülmek kaydıyla geri iade edilebilecektir. TÜKETİCİ ücret iadesi yerine, sipariş ettiği ürünün onarılmasını veya yenisini ile değiştirilmesini talep edebilir.

TÜKETİCİ, ücret iadesi işlemi başlattığı ürün için, ürün bedeli saklı kalmak kaydıyla farklı bir ürün sipariş edebilir. TÜKETİCİ’ nin sipariş ettiği yeni ürünün bedeli, eski ürün bedelinden düşük olması durumunda aradaki tutar TÜKETİCİ’ye geri ödenir. TÜKETİCİ, aradaki fark ücreti kadar, ürün siparişi edebilir. TÜKETİCİ’ nin sipariş ettiği yeni ürünün bedeli, eski ürün bedelinden yüksek olması durumunda, aradaki fark ücret, ödeme kanalı vasıtası ile TÜKETİCİ’ den mahsup edilir.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması /iade tutanağı ve imzalandıktan sonra kargo yetkilisinin raporu da ek yapılarak tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

SATICI, ücret iadesini ayıplı ürünün SATICI’ya iadesinin gerçekleştiği tarihten sonra yapacaktır.

Ürün iadesi halinde SATICI tarafından ürün bedelinin TÜKETİCİ’ye iadesi prosedüründe; bu sözleşmenin 3.maddesinde düzenlenmiş olan bedel iadesi prosedürü uygulanacaktır.